Akcijos papuošalams

Parduotuvės informacija

Naudinga

Pramogos

pramogos

pramogu organizavimas

pramogu kupomnai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pateikiamoje privatumo politkoje nustatoma Papuosalu-parduotuve.lt elektroninės parduotuvės ir Papuosalu-parduotuve.lt kliento pagrindiniė asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarka.

1.2. Šią privatumo politiką reglamentuoja Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai ginantys asmens privatumą.

1.3. Pateikdami savo asmeninius duomenis Papuosalu-parduotuve.lt elektroninėje parduotuvėje, sutinkate, jog jie bus naudojami ir tvarkomi pagal šioje privatumo politikoje numatytus tikslus.

2. Asmens duomenų saugojimas,rinkimas, tvarkymas

2.1. Elektroninė parduotuvė Papuosalu-parduotuve.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.2. Asmens duomenys renkami yra renkami teisėtais bei numatytais tikslais.

2.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei numatyta ES asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose dokumentuose.

2.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kurie yra susipažinę su konfidencialumo sutartimi ir ją patvirtinę savo parašu.

2.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3. Papuosalu-parduotuve.lt elektroninės parduotuvės darbuotojai supranta asmens privatumo svarbą. Klientų asmeninė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kita šios elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkama, tvarkoma ir saugoma šiems tikslams:

3.1. Suformuojant kliento prekių užsakymus ir jų įvykdymui.

3.2. Formuojant finansinius dokumentus.

3.3. Prekių pristatymo organizavimui.

3.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1 Papuosalu-parduotuve.lt elektroninės parduotuvės darbuotojai kliento asmeninę informaciją gali perduoti trečiosioms šalims tik 2.2 punkte numatytais atvejais.

4.2. Asmens privati informacija trečioms šalims perduodama tik Europos Sąjungos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Slapukai (angl. cookies)

5.1. Papuosalu-parduotuve.lt elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies), kurių pagalba klientai gali naudotis visavertėmis šios elektroninės parduotuvės paslaugomis.

5.2. Naudojantis Papuosalu-parduotuve.lt elektronine parduotuve, slapukai yra įrašomi į kliento, kuris naudojasi šios internetinės svetainės paslaugomis, naudojamą įrenginį (naršyklę).

5.3. Slapukų (angl. Cookies) pagalba surinkta asmeninė kliento informacija yra naudojama marketingo, remarketingo kamanijoms vykdyti, sudarant įvairias statistikas būtinas šios elektroninės parduotuvės visavertiškų paslaugų užtikrinimui.

5.4. Klientas turi teisę ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus (angl. Cookies) arba nesutikti, jog naudojamame įrenginyje būtų įrašomi slapukai (angl.cookies), tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos taps neprieinamos.

5.5. Klientas naudodamasis Papuosalu-parduotuve.lt elektronine parduotuve sutinka, jog naudojamoje naršymo sistemoje bus įdiegti slapukai (angl. cookies).

5.6. Šį sutikimą, klientas turi teisę atšaukti, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus.

6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

6.1. Papuosalu-parduotuve.lt turi teisę dalinai ar visiškai pakeisti šios privatumo politikos taisykles iš anksto neinformavus. Tolimesnis naudojimąsis Papuosalu-parduotuve.lt elektronine parduotuve įpareigoja šių taisyklių laikymąsį. Visi nesutarimai ir ginčai dėl privatumo politikos sprendžiami derybų klausimu, nepavykus susitarti ginčas sprendžiamas naudojantis ES-LR įstatymus.